Partyband Online

 

 

 

Een goeie indruk gekregen van partyband on Line?

 

Onder het kopje 'Informatie' hebben we getracht antwoord te geven

op vragen die samenhangen met 'een avondje on Line'.

 

Heb je toch nog vragen, of overwegen jullie om ons te boeken, maar wil je de band

eerst nog  "in levende lijve" meemaken?

 

Een ontmoeting in onze oefenruimte is in dat geval ideaal. We spelen dan

een dwarsdoorsnede van ons repertoire en nemen de tijd om alle resterende vragen

te beantwoorden  (daar is op een partij vaak weinig ruimte voor!)

 

 

Bel of mail ons voor een afspraak:

 

(  06-100 56 343

 

 

 

 

 
 

 

Home

 
 

 

Bezetting

 
 

 

Repertoire

 
 

 

Contact